• profesionálne projekty pre gastroprevádzky

Projekty pekárne

Projekty pre pekárne, cukrárne, rýchle občerstvenia, bary...

Vypracujeme dispozičné riešenie gastro technológie pre danú gastro prevádzku. Projekt obsahuje presné vyšpecifikované zariadenia v priestore + kompletný zoznam. Pri navrhovaní sa využíva efektívne priestorové rozmiestnenie, optimalizácia procesov prebiehajúcich v kuchyni - skladové hospodárstvo, prípravy, varenie, výdaj jedál a umývanie. To všetko v súlade s platnou  vyhláškou aj platných hygienických predpisov. Tak ako je dôležitý návrh kvalitnej technológie, tak je dôležitý kvalitný dodávateľ. Vieme odporučiť, zhodnotiť, prípadne porovnať ponuky od gastro dodávateľov.

 

 

Pekáreň, cukráreň, rýchle občerstvenie...

Vypracujeme dispozičné riešenie gastro technológie pre danú gastro prevádzku. Projekt obsahuje presné vyšpecifikované zariadenia v priestore + kompletný zoznam. Pri navrhovaní sa využíva efektívne priestorové rozmiestnenie, optimalizácia procesov prebiehajúcich v kuchyni - skladové hospodárstvo, prípravy, varenie, výdaj jedál a umývanie. To všetko v súlade s platnou  vyhláškou aj platných hygienických predpisov. Tak ako je dôležitý návrh kvalitnej technológie, tak je dôležitý kvalitný dodávateľ. Viem odporučiť, zhodnotiť, prípadne porovnať ponuky od gastro dodávateľov.

 

 

Vypracujeme dispozičné riešenie gastro technológie pre danú gastro prevádzku. Projekt obsahuje presné vyšpecifikované zariadenia v priestore + kompletný zoznam. Pri navrhovaní sa využíva efektívne priestorové rozmiestnenie, optimalizácia procesov prebiehajúcich v kuchyni - skladové hospodárstvo, prípravy, varenie, výdaj jedál a umývanie. To všetko v súlade s platnou  vyhláškou aj platných hygienických predpisov. Tak ako je dôležitý návrh kvalitnej technológie, tak je dôležitý kvalitný dodávateľ. Viem odporučiť, zhodnotiť, prípadne porovnať ponuky od gastro dodávateľov.

 

 

Vypracujeme dispozičné riešenie gastrotechnológie pre danú gastroprevádzku. Projekt obsahuje presné vyšpecifikovanie zariadení v priestore + kompletný zoznam. Pri navrhovaní sa využíva efektívne priestorové rozmiestnenie, optimalizácia procesov prebiehajúcich v kuchyni - skladové hospodárstvo, prípravy, varenie, výdaj jedál a umývanie. To všetko v súlade s platnou  vyhláškou aj platných hygienických predpisov. Tak ako je dôležitý návrh kvalitnej technológie, tak je dôležitý kvalitný dodávateľ. Viem odporučiť, zhodnotiť, prípadne porovnať ponuky od gastro dodávateľov.

It won’t be a bigger problem to find one video game lover in your neighbor. Since the introduction of Virtual Game.

O mne

Viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti navrhovania gastroprevádzok. Vždy všetko všade začína kvalitným návrhom, a preto úspechom vašej gastroprevádzky sú navrhy od nás. Sme tu, aby sme tvorili nové a na trhu úspešné gastroprevádzky.