• profesionálne projekty pre gastroprevádzky

Rozsah projektovej dokumentácie

rozsah projektovej dokumentácie

Spracovanie projektovej dokumentácie pre všetky stupne:

- štúdia (pre UR)

- projekt pre stavebné povolenie (DSP)

- tendrová dokumentácia pre výber zhotoviteľa (TDVZ)

- dokumentácia skutočného prevedenia stavby (DSPS)

 

  • možnosť spracovať návrh v 2D aj v 3D

  • samozrejme navrhujeme všetky technické aj technologické novinky

  • veľmi jednoduché a intuitívne podklady pre jednotlivé profesie

    voda, odpad, elektro, plyn, vzt

  • prehľadný a detailný výkaz výmer, rozpočet

Už viac ako 20 rokov praxe pri navrhovaní projektov pre gastro prevádzky ako hotely, penziony, reštaurácie, rýchle občerstvenie, nemocnice, domovy sociálnych služieb, školské kuchyne, samoobslužné výdajne...

 

Naše služby môže využiť: architekt, stavebný inžinier, projektant, investor, gastro dodávateľ...

 

O mne

Viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti navrhovania gastroprevádzok. Vždy všetko všade začína kvalitným návrhom, a preto úspechom vašej gastroprevádzky sú navrhy od nás. Sme tu, aby sme tvorili nové a na trhu úspešné gastroprevádzky.